ZWITTROVA ULICA 14
8000 NOVO MESTO
tel.: 07/3380 575
fax: 07/3380 576
e-mail: info@elproj.si


Inženiring, projektiranje in storitve

  • Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za elektroenergetiko in industrijo
  • Vodenje projektov
  • Strokovni nadzor nad izvedbo gradnje
  • Vzdrževanje elektroenergetskih naprav in postrojev